Privacy policy

Privacyverklaring

Handyman B.V. – gevestigd op het adres Prinsenhil 1, 4825 AX Breda en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20037130 – (hierna te noemen: ‘Handyman’) neemt jouw privacy serieus en gaat zorgvuldig om met jouw gegevens. Handyman is gehouden om de privacy van de bezoekers van deze website te beschermen. Lees deze privacyverklaring aandachtig door zodat je weet hoe Handyman persoonsgegevens verkrijgt en gebruikt.

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Voor Handyman is een verantwoorde omgang met de gegevens van de bezoekers van haar website van groot belang. Persoonlijke gegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Handyman houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt.


1.2 Je hebt altijd recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.


1.3 Tijdens het betaalproces en voor het verzenden van contactformulieren maakt Handyman gebruik van een beveiligde SSL-verbinding.

 

Artikel 2 – Omgaan met persoonsgegevens

2.1 Om het gebruik van de website te bevorderen, kan Handyman je gegevens vastleggen in een bestand. Wanneer je informatie aanvraagt of goederen c.q. diensten bestelt, wordt je gevraagd om je naam, e-mailadres en andere relevante contactinformatie in te voeren. Handyman gebruikt de verzamelde informatie uitsluitend om:

  • contact met je te kunnen opnemen in het kader van een gangbare klantrelatie;
  • een optimaal gebruik van onze website, diensten en producten mogelijk te maken;
  • je op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van  producten.

 

Handyman zal hierbij rekening houden met je voorkeuren, die je kenbaar kunt maken tijdens de registratieprocedure.

 

Artikel 3 – Jouw rechten

3.1 Handyman wil – onder meer door middel van deze privacyverklaring – helder zijn over de wijze waarop zij met persoonsgegevens van bezoekers omgaat. Heb je toch vragen over de wijze waarop Handyman met jouw persoonsgegevens omgaat? Stuur dan een e-mail of een brief aan Handyman, t.a.v. Afdeling E-commerce, Prinsenhil 1, 4825 AX Breda.

 

3.2 Je kunt aan bovenstaand e-mail- of postadres ook een bericht sturen indien je:

wilt weten welke gegevens Handyman over je heeft vastgelegd;

  • je gegevens wilt corrigeren;
  • je gegevens wilt laten wissen;
  • wilt doorgeven dat je niet langer aanbiedingen per e-mail of per post wilt ontvangen.

 

3.3 Handyman zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling. Werknemers van Handyman en door Handyman ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

 

Artikel 4 – Opt-in

4.1 Je kunt op de website van Handyman zelf aangeven of je nieuwsbrieven, speciale aanbiedingen en andere informatie over nieuwe mogelijkheden, evenementen en diensten wilt ontvangen. Marketingaanbiedingen per e-mail worden pas verstuurd nadat Handyman jouw toestemming heeft ontvangen. Wil je van een mailinglijst worden verwijderd omdat je geen informatie meer wilt ontvangen? Stuur dan een e-mail met het woord ‘uitschrijven’ als onderwerp. Of maak gebruik van de mogelijkheid tot uitschrijven onderaan de door jouw ontvangen e-mail.

 

Artikel 5 – Links naar andere websites

5.1 Deze privacyverklaring is niet van toepassing op andere websites die door middel van links met de website van Handyman verbonden zijn. Voor de privacyverklaring van deze website verwijst Handyman je door naar de betreffende websites.


Artikel 6 - Marketing

6.1 We kunnen je e-mail adres of andere identificeerbare gegevens aan Facebook verstrekken om Facebook in staat te stellen te controleren of je over een Facebook-account beschikt.

 

Artikel 7 – Wijzigingen

7.1 Handyman behoudt zich het recht voor om in deze privacyverklaring wijzigingen aan te brengen. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

 

Vragen

Vragen met betrekking tot deze privacyverklaring kun je richten aan:

 

Handyman B.V.

T.a.v. Afdeling E-commerce

Prinsenhil 1

4825 AX Breda
E-mail: klantenservice@handyman.nl

 

© 2014 – Handyman

Versie 01-2014